UPDATED. 2023-10-01 06:05 (일)

WeMade Nile ra mắt “Neith Station” - dịch vụ NFTFi đầu tiên trên thế giới
상태바
WeMade Nile ra mắt “Neith Station” - dịch vụ NFTFi đầu tiên trên thế giới
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.03.14 13:19
이 기사를 공유합니다

Nền tảng DAO & NFT NILE (NFT Is Life Evolution) của Wemade Co., Ltd. (CEO Jang Hyun-guk) sẽ chính thức ra mắt dịch vụ NFTFi đầu tiên trên thế giới mang tên “Neith Station” vào ngày 16/3.

Neith Station là một dịch vụ NFTFi đảm bảo giá trị ổn định trong tương lai thông qua “Neith NFT” dựa trên giao thức phi tập trung. Họ cũng có kế hoạch giới thiệu hai loại bộ sưu tập Neith NFT gồm “City of NEITH” và “Tangled Timepieces”, đồng thời sẽ cung cấp các dịch vụ mới dựa trên niềm tin vào giá trị của WEMIX.

Neith NFT có thể được mua bằng WEMIX$ tại Nile's Marketplace. Sau khi mua, các giao dịch, khoản vay thế chấp và hoán đổi có thể thực hiện được thông qua tài chính NFT phi tập trung. Sau ngày đã cam kết, Neith NFT có thể được trao đổi với WEMIX bất cứ lúc nào, đảm bảo giá trị ổn định ngay cả sau một thời gian dài.

Từ ngày 16, bộ sưu tập Neith NFT “City of Neith” sẽ được bán. “City of Neith” là bộ sưu tập đầu tiên của “City of Nile”. City of Nile là một bộ sưu tập bao gồm 10 vật phẩm, và được tạo từ tổng cộng là 888 PFP Neith NFT.

88 Neith NFT của City of Neith được chia thành năm hạng: Civic, Rare, Epic, Legendary, Mythical. Tùy thuộc vào cấp độ, có thể được mua với giá cố định hoặc thông qua đấu giá kiểu Anh (hệ thống đấu giá mở).

Vào ngày 23 tháng 3 tới (Thứ Năm), Neith NFT "Tangled Timepiece" của ứng dụng T2E (Talk to Earn) Life App "Tangled" sẽ được bắt đầu bán..

Tangled Timepiece là một bộ sưu tập Neith NFT có thể lưu trữ điểm thời gian kiếm được trong ứng dụng Tangled. Bạn có thể mua NFT cấp CAO CẤP từ Thị trường và có thể tổng hợp các NFT đã mua để có được cấp Zenith, High-End cao cấp hơn. Khi tổng hợp lên cấp cao hơn thì Wemix (Neith Covenant) cũng sẽ được hợp nhất như đã cam kết.

Để biết thêm thông tin về Neith Station của Nile, vui lòng truy cập trang web chính thức của sản phẩm này.

 댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토