UPDATED. 2024-02-23 17:51 (금)

Ủy ban Năng lượng của Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Xúc tiến Blockchain
상태바
Ủy ban Năng lượng của Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Xúc tiến Blockchain
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.12.08 16:25
이 기사를 공유합니다

Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật thúc đẩy công nghệ blockchain và công nghệ sổ cái phân tán (DLT) vào ngày 5 (giờ địa phương) với số phiếu tán thành là 46 phản đối  là 0.

Dự luật này được thiết kế dưới sự lãnh đạo của Dân biểu Lisa Brant-Rochester (Đảng Dân chủ) và Dân biểu Raleigh Bigian (Đảng Cộng hòa).

Dự luật cũng tìm cách chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại thực hiện các bước để thúc đẩy khả năng của Hoa Kỳ trong việc triển khai, ứng dụng và khả năng cạnh tranh của công nghệ blockchain và các công nghệ sổ cái phân tán khác. Nội dung cũng bao gồm việc Bộ trưởng Bộ Thương mại sẽ lãnh đạo ‘chương trình giới thiệu blockchain’ trong việc giới thiệu và sử dụng các ứng dụng hoặc mã token liên quan.

Theo CoinPost, Hiệp hội Blockchain Hoa Kỳ và Phòng Thương mại Kỹ thuật số cũng ủng hộ dự luật này. Giám đốc quan hệ chính sách của Phòng Kỹ thuật số cho biết: “Dự luật này giúp duy trì sự dẫn đầu của Mỹ trong việc phát triển blockchain. Điều này là rất cần thiết”. Ông nói thêm, “Ví dụ, Trung Quốc hiện sở hữu 84% tổng số bằng sáng chế blockchain và giờ là lúc Hoa Kỳ cũng cần tăng cường lĩnh vực này”. Christine Smith, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Blockchain, cũng nhấn mạnh: “Điều quan trọng là Hoa Kỳ phải dẫn đầu việc phát triển và triển khai công nghệ blockchain”.

 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토