UPDATED. 2024-06-14 21:47 (금)

Chủ tịch SEC Gensler chỉ trích rằng " Thị trường tiền điện tử còn nhiều vấn đề gian lận"
상태바
Chủ tịch SEC Gensler chỉ trích rằng " Thị trường tiền điện tử còn nhiều vấn đề gian lận"
  • 블록체인투데이
  • 승인 2024.05.08 19:17
이 기사를 공유합니다

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler chỉ ra rằng có rất nhiều gian lận và vấn đề trong thị trường tiền điện tử.

Chủ tịch Gensler, người xuất hiện trên chương trình Squawk Box của CNBC vào ngày 7 (giờ địa phương), nhấn mạnh rằng mặc dù thị trường tiền điện tử còn nhỏ nhưng có nhiều gian lận và vấn đề, đồng thời việc bảo vệ nhà đầu tư theo luật chứng khoán chưa được tuân thủ đầy đủ.

Chủ tịch lập luận rằng cần phải tăng cường quy định về thị trường tiền điện tử. Gần đây, SEC đã đẩy nhanh quy định đối với các công ty tiền điện tử, chẳng hạn như gửi thông báo thực thi tới nền tảng giao dịch tiền điện tử Robinhood.

Chủ tịch cũng chỉ ra rằng các nhà đầu tư tiền điện tử không được cung cấp thông tin cần thiết để đầu tư.

Ông nói thêm, “Hầu hết các loại tiền điện tử sẽ thuộc danh mục chứng khoán do Tòa án tối cao quy định”, thêm vào đó, “Các nhà đầu tư không nhận được thông tin tiết lộ cần thiết về tiền điện tử và chúng tôi phải hành động theo pháp luật”.

 댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토