UPDATED. 2024-06-25 10:31 (화)

Aleo tổ chức “Happy Hour” tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 25/3
상태바
Aleo tổ chức “Happy Hour” tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 25/3
  • 블록체인투데이
  • 승인 2023.03.22 19:05
이 기사를 공유합니다

Aleo sẽ tổ chức “Happy Hour” vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 từ 6:00-9:00 và hội thảo dành cho các nhà phát triển vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 từ 3:00-5:00 chiều tại Crypto Lounge GOX ở Tokyo, Nhật Bản.

Tại Happy Hour, họ sẽ gặp gỡ các thành viên nhóm Aleo và trình bày về Chương trình Đại sứ, cộng đồng chung và việc thành lập quỹ Aleo.

Aleo là một chuỗi khối layer 1 mới, có khả năng lập trình của Ethereum, bảo vệ quyền riêng tư của Zcash và khả năng mở rộng của Rollup.

Tại hội thảo của các nhà phát triển, nền tảng kỹ thuật cơ bản và các tính năng của Aleo sẽ được trình bày. Cụ thể, Aleo là chuỗi khối  layer 1 đầu tiên của Web3, là điện toán riêng phi tập trung và DPC (Decentralized Private Computation) - một yếu tố cơ bản để mã hóa hợp đồng thông minh chứng minh hành vi của người dùng mà không tiết lộ thông tin chi tiết về hành vi của họ.

Cần lưu ý rằng Aleo là giao thức Web3 duy nhất mà các nhà phát triển có thể viết và triển khai, đồng thời người dùng có thể chạy các ứng dụng không cần kiến ​​thức và không cần phải gửi email cho nhóm BD hoặc sử dụng API chứng minh.

 댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토